Et vidunderligt område af Danmark

Rold Skov i Skørping

Rold Skov i Skørping
Rold Skov er Danmarks største samlede skovareal. Skoven dækker omkring 80 km2 og består af mange mindre skovpartier med hvert deres navn som f.eks. Hesselholt, Nørreskov, Nørlund Skov og Rold Vesterskov.

75% af skoven er privatejet. Det gælder hele skovområdet, som ejes af Lindenborg Gods og af Nørlundfonden, vest for Hobrovej (vej 180). Den østligste og sydøstlige del af skoven ejes af hhv. Lindenborg Gods og Willestrup Gods. Populære udflugtsmål i den østlige del af skoven er Madum Sø, hvor der er fine muligheder for at bade, samt Langmosen og Store Blåkilde. I privatejede skove må færdsel kun foregå til fods og på cykel og kun ad stier og veje. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted nærmere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.

Staten ejer de sidste 25% af Rold Skov, og dette areal administreres af Naturstyrelsen Himmerland. Her er der adgang overalt og hele døgnet, og her finder du vandre-, cykel- og skiruter, bålpladser, lejrpladser og meget mere. Populære steder i denne del af skoven er Rebild Bakker, Ravnkildestien, Bjergeskoven med orkidéen Fruesko, Lille Blåkilde, Troldeskoven og St. Økssø. Her kan der være mange mennesker, men du skal sjældent bevæge dig mange minutter ind i skoven, før du oplever dens dybe, stille ro. Skoven er virkelig smuk - særligt på grund af det kuperede landskab og den afvekslende bevoksning. Storheden og forholdene giver mulighed for mange dejlige oplevelser i naturen.

Kilder og jordfaldshuller
Rold Skov er kendt for sine mange kilder og jordfaldshuller, som er specielle for området. Kilderne i skoven er blandt Nordeuropas vandrigeste. Kildernes størrelse måles på det antal liter vand, der løber igennem kilden pr. sekund. De mest kendte kilder i Rold Skov er Store BlåkildeLille BlåkildeRavnkilde og Springkilden, men der findes mange andre kilder i området. Omkring kilderne findes et rigt dyreliv på grund af den konstante vandtilførsel. Kilderne har året rundt en temperatur på 7,5 grader, hvilket har gjort, at både varmtids- og istidsrelikter har kunne overleve. Kildernes specielle flora og fauna har ført til fredning af området.

Jordfaldshullerne opstår som regel ved nedsivende regnvand, der, blandet med humussyre, siver igennem sprækker i kalken i jorden. Kalken opløses, og der dannes store hulrum under jorden, som hele tiden bliver større og større. På et tidspunkt kan loftet i hulrummet ikke længere holde til presset ovenfra, og derved falder hele hulrummet sammen. Mange steder rundt om i Rold Skov kan fænomenet ses i større eller mindre omfang - blandt andet ved Røverstuen og Hestegraven.

Røverstuen
Røverstuen er et af Rold Skovs store jordfaldhuller. Hullet er ca. 12 m dybt og ca. 35 m i diameter og ligger i den del af skoven, som kaldes Hesselholt Skov.

Det siges, at der tilbage i fordums tid boede en røverbande i bunden af jordfaldshullet. Røverstuen lå tæt ved den gamle skovvej, Roldvej, som mange rejsende benyttede, da det dengang var landevejen fra Rold til Skørping.

Røverbanden spændte små snore over vejen og for enden af snorene små klokker. På den måde kunne røverne altid høre, når de rejsende kom, så de kunne overfalde og plyndre dem.

Dyrelivet
Danmarks største skov rummer naturligvis et alsidigt dyreliv. På sine 8000 hektar har Rold Skov lige så mange forskellige natur- og skovtyper, at en meget stor andel af dyr, der er knyttet til skov, mose og eng i Danmark, findes her. En tur gennem skoven, hvor du går med stille opmærksomhed - helst ved solopgang eller tusmørke - vil næsten altid med garanti give oplevelser af råvildt, ræve, harer samt et væld af fugle - afhængigt af årstiden. Almindelige skovfugle i Rold Skov er stor flagspætte, musvåge, natugle, ravn, lille korsnæb og spætmejse.

Fruesko
Rold Skov er desuden også kendt for en meget speciel ting - nemlig orkidéen Fruesko. Blomstringstiden er kort - kun 14 dage omkring grundlovsdag og kun på skråningen ved Buderupholm. At det lige er her, den kalkkrævende orkidé vokser, som et af de sidste steder i Danmark, skyldes, at kalken befinder sig lige under skovbunden. Fruesko orkidéen er fredet og må ikke plukkes eller graves op.

Uafhængighedsdagen i Rebild Bakker
Rebild Nationalpark blev tidligere brugt som græsningsområde for områdets kvægbønder. I 1912 købte en gruppe dansk-amerikanere området og skænkede det til den danske stat, mod at der hvert år den 4. juli kunne fejres den amerikanske nationaldag, Uafhængighedsdagen, i området. Den første Rebildfest var planlagt d. 4. juli 1912, men festen måtte udsættes, da Kong Frederik VIII døde. Festen blev i stedet afholdt den 5. august samme år, og mellem 10-15 tusinde mennesker dukkede op for at fejre festen. Med undtagelse af 1913, og årene under både første og anden verdenskrig, er der siden år 1912 afholdt Rebildfest i Rebild Bakker. Traditionen tro bliver festen afholdt onsdag den 4. juli 2018.

Læs mere her: www.rebildfesten.dk

13497_årestrup-rold-skov-_thomas-rousing
Nordjylland

Flere artikler fra samme region:

Rold Skov i Skørping

Tilbage til oversigt

 
 
 
 
Kontakt til Net-BB
lone@frostreklame.dk
Udgiver: Net-BB Aps
Åløkkegården - Åløkkevej 60
5800 Nyborg
CVR 41516232
Bankforbindelse: Fynske Bank, Nyborg